حضوری شدن تمام کلاسهای دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه کلاسها ازتاریخ 16 فروردین ماه بصورت حضوری برگزار خواهد گردید .