سال نو مبارک

دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان… پیشاپیش عید نوروز بر همه شما دانشجویان ومدرسان گرامی واحد32تهران مبارک باد