دورکارشدن کادرآموزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند درایام دورکاری کادر آموزشی ازطریق تلفن همراه دانشگاه به شماره 09301302828 پاسخگوی شما عزیزان می باشد