آدرس ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی واحد32تهران

تهران، منطقه ۲۲، بزرگراه شهید خرازی، خروجی شهرک شهید باقری، خیابان پروفسور سمیعی، نبش خیابان سلامت، جنب دانشگاه پیام نور   تلفن : 09301302828