آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه علمی کاربردی واحد 32 تهران

برگزاری کلاس جبرانی و آزمون میان ترم استاد آور

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید( از 1403/02/29 الی 1403/03/04)

برگزاری کلاس جبرانی استاد شمشادی

برگزاری کلاس جبرانی استاد القاصی

برگزاری کلاس جبرانی استاد بشیری

برگزاری کلاس جبرانی استاد الفتی

برگزاری کلاس جبرانی استاد عابدین نژاد

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

برگزاری جلسه اجرایی درس کاربینی استاد افضل

برگزاری کلاس جبرانی استاد حداد

برگزاری کلاس جبرانی استاد طاهری

برگزاری کلاس جبرانی استاد فیض

عدم تشکیل کلاس استاد حسینی

برگزاری کلاس جبرانی استاد زاهدی

تغییر تاریخ کلاس جبرانی استاد عابدین نژاد

برگزاری کلاس جبرانی استاد شمشادی

برگزاری جلسه اجرائی درس کاربینی استاد محمدسلیمی

برگزاری کلاس جبرانی استاد فیض

برگزاری کلاس جبرانی استاد موسوی

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید(از 1403/02/22 الی 1403/02/28)

برگزاری جلسه اجرائی درس کاربینی استاد تیموری

برگزاری کلاس جبرانی استاد افضلی

برگزاری کلاس جبرانی استاد موسوی

برگزاری جلسه اجرائی درس کاربینی استاد حداد

برگزاری کلاس جبرانی استاد بشیری

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید(1403/02/15الی 1403/02/21)

برگزاری کلاس جبرانی استاد علوی

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

برگزاری کلاس جبرانی استاد حداد

برگزاری جلسه توجیهی درس کاربینی استاد حسینی بالف

برگزاری کلاس جبرانی استاد محمدسلیمی

برگزاری کلاس جبرانی استاد نعمتی

برگزاری جلسه اجرائی درس کاربینی استاد طاهری سرشت

برگزاری کلاس جبرانی استاد زاهدی

برگزاری کلاس جبرانی استاد تیموری

قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری جلسه اجرائی درس کاربینی استاد مرادخانی

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید(1403/02/15الی 1403/02/21)

اطلاعیه درس کاربینی استاد الفی رشته حسابداری

اطلاعیه درس کاربینی رشته مدیریت کسب و کار مقطع کارشناسی

اطلاعیه درس کاربینی استاد پورتیمور

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

اطلاعیه مربوط به سمینار درس کاربینی ویژه ورودیهای بهمن 1402 مقطع کاردانی

اطلاعیه درس کاربینی رشته مدیریت کسب و کار مقطع کاردانی

اطلاعیه درس کاربینی رشته حقوق مقطع کاردانی

اطلاعیه درس کاربینی رشته طراحی لباس مقطع کارشناسی

اطلاعیه درس کاربینی رشته طراحی لباس مقطع کاردانی

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید( از 1403/02/01 الی 1403/02/07)

برگزاری کلاس جبرانی استاد حداد

اطلاعیه مربوط به دوره تولید محتوا

اطلاعیه درس کاربینی رشته معماری

اطلاعیه درس کاربینی رشته روابط عمومی

*اطلاعیه مهم*

برگزاری کلاس جبرانی استاد زاهدی

برگزاری کلاس استاد مختاری درس انقلاب

برگزاری کلاس جبرانی استاد میرفخرایی

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید( از 1403/02/01 الی 1403/02/07)

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

برگزاری کلاس جبرانی استاد وصالی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق ثبتی ورودی مهر1401

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کاردانی ورودی جدید-بهمن1402- تمامی رشته ها

برگزاری کلاس جبرانی استاد نعمتی

برگزاری کلاس جبرانی استاد حداد

برگزاری کلاس جبرانی استاد طیبی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت اطلاع از کنسلی کلاسهای هفته جاری کلیک کنید(ازتاریخ 1403/01/25 الی 1403/01/31)

عدم برگزاری کلاس استاد شمشادی

عدم برگزاری کلاس استاد فراتی

عدم برگزاری کلاس استاد مختاری

عدم برگزاری کلاس استاد محمدی فر

عدم برگزاری کلاس عکاسی پیشرفته

عدم برگزاری کلاس استاد حسینی

عدم برگزاری کلاس استاد نادری گیسور

عدم برگزاری کلاس استاد خوشنویس

عدم برگزاری کلاس استاد عابدی

عدم برگزاری کلاس استاد ابرارمنش

عدم برگزاری کلاس استاد طیبی

عدم برگزاری کلاس استاد یوسفی مراغه

عدم برگزاری کلاس استاد نادری

عدم برگزاری کلاس استاد خامسی

عدم برگزاری کلاس استاد موحد

عدم برگزاری کلاس استاد اصغرپور

عدم برگزاری کلاس استاد برهانی

عدم برگزاری کلاس استاد قربانی

عدم برگزاری کلاس استاد عبداله پور

عدم برگزاری کلاس استاد علوی

عدم برگزاری کلاس استاد فهیم نیا

عدم برگزاری کلاس استاد حداد

عدم برگزاری کلاس استاد صادقی

عدم برگزاری کلاس استاد پناهی

عدم برگزاری کلاس استاد نوروزی

عدم برگزاری کلاس استاد بقائی

عدم برگزاری کلاس استاد غیاثیان

شروع کلاسهای دانشجویان ورودی بهمن

عدم برگزاری کلاس استاد مرادخانی

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

اعلام نتایج نهایی دوره‌های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی

عدم برگزاری کلاس استاد شریعت

عدم برگزاری کلاس استاد عبدالرحیمی

عدم برگزاری کلاس استاد آزاددوین

عدم برگزاری کلاس استاد آور

عدم برگزاری کلاس استاد سیاح البرزی

عدم برگزاری کلاس استاد پایان

عدم برگزاری کلاس استاد شمشادی

عدم برگزاری کلاس استاد خامسی

عدم برگزاری کلاس استاد رفعتی

عدم برگزاری کلاس استاد صادقی

عدم برگزاری کلاس استاد حداد

عدم برگزاری کلاس استاد محرمخانی

عدم برگزاری کلاس استاد شمشادی

عدم تشکیل کلاسهای دانشگاه در روز جمعه مورخ یازدهم اسفندماه

عدم برگزاری کلاس استاد نادری

عدم برگزاری کلاس استاد اصغرپور

عدم برگزاری کلاس استاد اکبری

عدم برگزاری کلاس استاد هاشم زهی

اطلاعیه دانشجویان ورودی بهمن 1402

عدم برگزاری کلاس استاد شریعت

برگزاری کلاس جبرانی استاد حداد

عدم برگزاری کلاس استاد بقایی

عدم برگزاری کلاس استاد افضل

عدم برگزاری کلاس طراحی لباس مجلسی آقایان

عدم تشکیل کلاسهای استاد اکبری- رشته معماری

عدم برگزاری کلاس استاد یزدانی

عدم برگزاری کلاس استاد حیدری

عدم برگزاری کلاس استاد حسینی میری

عدم برگزاری کلاس استاد نجفی

عدم برگزاری کلاس استاد اصغرپور

عدم برگزاری کلاس استاد پورتیمور

عدم برگزاری کلاس استاد ستاری

عدم برگزاری کلاس استاد آور

عدم برگزاری کلاس تاریخ امامت استاد مهدوی جو

عدم برگزاری کلاس استاد صادقی

عدم برگزاری کلاس استاد سدهی

عدم برگزاری کلاس استاد نعمتی

عدم برگزاری کلاس استاد برازی

عدم برگزاری کلاس استاد آبیار

عدم برگزاری کلاس استاد حیدری

عدم برگزاری کلاس استاد هاشم زهی

عدم برگزاری کلاس استاد نوین روز

عدم برگزاری کلاس استاد خامسی

عدم برگزاری کلاس استاد حداد

عدم برگزاری کلاس استاد ابراهیمی

عدم برگزاری کلاس استاد سهرابی

عدم برگزاری کلاس استاد اصغرپور

عدم برگزاری کلاس استاد اکبری

عدم برگزاری کلاس استاد کرمی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی روابط عمومی

عدم برگزاری کلاس استاد حسینی درس کاربردفناوری اطلاعات

عدم برگزاری کلاس استاد هاشمی

عدم تشکیل کلاس استاد صادقی

عدم تشکیل کلاس استاد علوی

عدم تشکیل کلاس استاد نعیم پور

عدم برگزاری کلاس استاد القاصی

عدم برگزاری کلاس استاد اکبری

عدم برگزاری کلاس استاد ثمودی

عدم برگزاری کلاس استاد حداد

زمان برگزاری امتحان دروس معرفی به استاد

تاریخ شروع کلاسهای ترم جاری

اطلاعیه دریافت جزوات معرفی به استاد ترم مهر 1402

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان ترم دوم

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان ترم سوم

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان

اطلاعیه پذیرش دانشجو – بهمن 1402

اطلاعیه مربوط به دروس معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی1403-1402 (ثبت نمرات و درخواست تجدیدنظر)

تاریخ انتخاب واحد ترم دوم (سال تحصیلی) 1403-1402

قابل توجه دانشجویان

برگزاری ژوژمان استاد نوروزی

برگزاری ژوژمان استاد اکبری

برگزاری ژوژمان استاد اعتمادتبریزی

تحویل فرم کاربینی استاد مرادخانی

برگزاری کلاس جبرانی استاد سلیمانی

برگزاری امتحان میان ترم مکالمه موضوعی استاد سلطانی

برگزاری ژوژمان استاد بهبودی

برگزاری ژوژمان استاد روحبخش

برگزاری امتحان ترم آزمایشگاه مقدماتی استاد سلطانی

تحویل فرم کاربینی استاد صادقی

برگزاری کلاس جبرانی استاد قربانی

برگزاری کلاس جبرانی استاد صادقی

عدم برگزاری کلاس استاد صادقی

تحویل فرم کاربینی استاد مرادخانی

عدم برگزاری کلاس استاد متفکر

عدم برگزاری کلاس استاد علیپوریان

برگزاری کلاس رفع اشکال و تحویل فرم کارورزی استاد رسولی

عدم برگزاری کلاس استاد مظفری

برگزاری ژوژمان استاد ناظمی

برگزاری کلاس جبرانی استاد اعتمادتبریزی

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی(ویژه دانشجویان ورودی جدید)

برگزاری کلاس جبرانی استاد برادری

عدم برگزاری کلاس استاد برادری

برگزاری کلاس جبرانی استاد کلانتر

برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه پیش متوسط

برگزاری کلاس جبرانی استاد تقدیمی

عدم برگزاری کلاس استاد پورتیمور

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

عدم برگزاری کلاس استاد رفعتی

برگزاری ژوژمان استاد داوری

برگزاری امتحان میان ترم درس گفت و شنودمقدماتی

اسکرول به بالا
×

سلام!

برای راهنمایی و چت با کارشناسان پشتیبان در واتس اپ بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟