تاریخ برگزاری امتحان معرفی به استاد-مهرماه 1400

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحان معرفی به استاد درروز دوشنبه مورخ 12 مهرماه طبق ساعات مندرج در جدول پیوست برگزار خواهد گردید( جهت مشاهده جدول برروی لینک زیر کلیک کنید )   .اسامی معرفی به استاد  1400