منشور اخلاقی فضای مجازی

دانشجویان گرامی این روزها همه ملزم به استفاده از فضای مجازی برای برطرف کردن نیازهای روزمره مان هستیم و رفتار و منش هر یک از افراد در فضای مجازی بخشی از شخصیت آنان را شکل می دهد. به این نوع اخلاق “اخلاق سایبری” می گویند. انتظار می رود هر فرد به یک سری اصول و …

منشور اخلاقی فضای مجازی ادامه مطلب »