اطلاعیه امتحانات معرفی به استاد مهر 99

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، زمان برگزاری امتحانات معرفی به استاد به شرح جدول ذیل به حضورتان اعلام می گردد. نام و نام خانوادگی دانشجو روز تاریخ ساعت فاطمه رضائی یکشنبه 99/07/20 10:00 علی باقری پهلوانلو یکشنبه 99/07/20 10:00 سروش مظفری یکشنبه 99/07/20 10:00 فاطمه بختیاری یکشنبه 99/07/20 10:00 شقایق مزدوری یکشنبه 99/07/20 10:00 …

اطلاعیه امتحانات معرفی به استاد مهر 99 ادامه مطلب »