گواهینامه موقت آماده شده مقطع کارشناسی معماری

نام و نام خانوادگیسال ورودرشتهتاریخ صدور
آزاده مفتاحی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1395/02/26
آیدا احمدی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1394/09/22
الیکا گلیان92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1394/12/12
الهام حیدری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/20
الهام فلاح نیا96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
الهه محبت پیشه 95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/11/01
بهاره حسنی 93کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/26
پانیذ وثوقی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1394/11/27
پریسا زند جوان94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/10/08
پرستو فراهانی زاده94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/06/10
تکتم گرامی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/07/16
حسین خسروی95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/11/23
دنیا بابایی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/01/29
دنیا قائمه94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/19
رکسانه رحیمی بید مشکی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/08
رعنا محمودیان اصفهانی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/10/24
زهره راهنما94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/19/12
سارا یار احمدی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/22
سارا اسدی 96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/01/06
سبا عبدالرحیمی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/04/20
سپیده بهارک آقا علائی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1395/06/07
سمانه جلینی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/20
سمانه حسنی94کارشناسی - معماری داخلی – طراحی محیط داخلی1396/12/22
سمیرا السادات طباطبایی96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
سید محمدرضا موسوی امجد 95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/01/08
سودابه مقدم شکاری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/10/29
شادی مرادپور94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/04/20
شایسته رئیس میرزایی95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/09/23
شهلا قناعت جو95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/10/24
طاهره جمالیزاده بها ابادی95کارشناسی - معماری داخلی – طراحی محیط داخلی1397/05/02
طلیعه مظاهری95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/05/02
عاطفه روحی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/10/28
عطیه جعفر نیا 94کارشناسی - معماری داخلی – طراحی محیط داخلی 1397/03/21
فاطمه استیری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/04
فاطمه امیر سرداری96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
فاطمه ترابی پور93کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1395/12/14
فاطمه سادات سیادتی 94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/20
فاطمه سلطانی محمدی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/08
فاطمه سلیمانی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/11/10
فاطمه صید ابادی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/09/30
فاطمه حیدری96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
فاطمه رضازاده ملا94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/08/12
فاطمه علیزاده96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
فائزه باقری زنده دل94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/05/19
فائزه جعفری92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/04/20
فایزه زمانی نیه94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/18
فائزه محمودی میمند96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
فردیس حمزیان پور94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/26
فریماه پور نظری 96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
فرزانه حاجی محمد علی 92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/10/29
فرزانه بهنیا97کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/06/10
فرشته اصغری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/08
فریناز ابراهیم زاده اصفهانی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/01/21
فهیمه سمیع زاده پشتمساری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/09/13
لیدا نثاری96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/09/02
ماندانا حمیدوند94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/17
محدثه صارمی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/18
مرجان قربانی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/04/20
مریم اعتمادی صومعه علیائی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1395/02/19
مریم مافی بالانی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/05/15
مریم افشاری96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
مژده دشتستانی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/20
معصومه طایفه نژاد سادات94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/09
معصومه فریدون پور94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/10/28
معصومه قیدی95 کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/12/25
مهسا ساعت چی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/03/21
مهلا سادات طباطبایی فر92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/10/23
مهین حسینی باب اناری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/05/18
مینا زندیان92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/05/02
نازنین نقیبی94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/09/30
نرجس جعفر نفری94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/12/19
نرجس عبداللهی 94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/11/07
نگار جعفریان94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/11/07
نصراله بهرامی 95کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1397/09/11
نگین قدیری 96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/07/16
نسیم نرگسی اعظم 92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/08/12
هلیه رزاقی92کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/09/30
هما حبیبی97کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1398/08/12
هانیه هادیان96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
وحیده بیات94کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1396/11/07
ویدا محمد صادق96کارشناسی - معماری داخلی - طراحی محیط داخلی1399/04/15
اسکرول به بالا
×

سلام!

برای راهنمایی و چت با کارشناسان پشتیبان در واتس اپ بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟