نواقص پرونده

دانشجوی گرامی:

طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، در صورت داشتن نقص مدارک در پرونده تحصیلی دانشجو، مرکز نمی تواند خدمات آموزشی به دانشجو ارائه دهد.

خواهشمند است در اسرع وقت مدارک را به کارشناس خود تحویل نمائید.

اسکرول به بالا