کارشناسان آموزش دانشگاه علمی کاربردی واحد 32 تهران

آقای قاسم خانی

کارشناس رشته:

 • کاردانی و کارشناسی زبان انگلیسی

مدیر انفورماتیک مرکز

خانم ملکی

کارشناس رشته های: 

 • کاردانی و کارشناسی معماری
 • کاردانی روابط عمومی

خانم موذن

کارشناس رشته های: 

 • کاردانی و کارشناسی حسابداری
 • کاردانی و کارشناسی طراحی لباس

خانم زندیه

کارشناس:

 • کاردانی و کارشناسی گرافیک
 • امور مالی
 • امور فارغ التحصیلان

خانم ابراهیمی

کارشناس: 

 • کاردانی و کارشناسی فرش
 • امور مالی
 • امور فارغ التحصیلان
اسکرول به بالا