معرفی رشته های دانشگاه علمی کاربردی واحد 32 تهران

رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی واحد 32 تهران

کاردانی گرافیک

کاردانی فناوری اطلاعات

کاردانی معماری

کاردانی طراحی لباس

کاردانی زبان انگلیسی

کاردانی رشته حسابداری

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی واحد 32 تهران

کارشناسی گرافیک

کارشناسی فناوری اطلاعات

کارشناسی معماری

کارشناسی طراحی لباس

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی رشته حسابداری

اسکرول به بالا