کارت ورود به جلسه

55555

،به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند فرایند دریافت کارت ورودبه جلسه مندرج به شماره صندلی دانشجویان

ازروز شنبه مورخ 15 دیماه ازطریق سامانه هم آوا قابل دسترسی میباشد

.لازم بذکراست حضور درژوژمانها ، امتحانات عملی وامتحانات تئوری مستلزم داشتن کارت ورودبه جلسه امتحان میباشد