تعطیلی دانشگاه

به اطلاع می رساند کلاسهای روز شنبه مورخ 3 آذرماه برگزار نمیگردد و دانشگاه تعطیل است