تحویل مستندات کارورزی

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از تاریخ تحویل مستندات کارورزی به کانال تلگرام مرکز مراجعه نمایید .