دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان باحساب کاربری خود به سامانه هم اوا مراجعه نمایند.