برگزاری دوره رایگان برای دانشجویان جدیدالورود

  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت افزایش دانش وبالابردن کیفیت تحصیل برای دانشجویان جدیدالورود گرافیک این مرکز دوره رایگان "نقش برجسته وپتینه باالیاف بازیافتی" توسط استاد فرهیخته جناب آقای بوستانی برگزار می نماید .