گواهینامه های موقت آماده شده

 

767924520 904

 

اسامی دانشجویانی که مدرک تحصیلی آنها آماده و در لیست مورد نظر می باشد فقط در روزهای شنبه تا چهارشنبه با همراه داشتن کارت دانشجویی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

دانشجوی گرامی، جهت دریافت گواهینامه فقط در روزهای شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام امتحانات ) با همراه داشتن مدارک زیر، به واحد آموزش مراجعه نمائید.

 

1- اصل کارت ملی

2-کارت دانشجویی

3-یک عدد تمبر 10.000 ریالی قابل تهیه از کلیه شعب بانک ملی

4-تسویه حساب از واحد مالی مرکز

رشته حسابداری

 1

 2

 3