پیگیری صدور دانشنامه

 

قابل توجه دانش آموختگان گرامیGraduation caps8          

 حداقل زمان لازم جهت صدور دانشنامه یکسال پس از صدور گواهی موقت ( تاریخ درج شده زیر عکس مدرک) می باشد.

دانش آموخته ی گرامی، چنانچه ورودی قبل از سال 1390 می باشید برای پیگیری صدور اصل دانشنامه به سامانه  سجاد (لینک زیر) مراجعه نمائید.

سامانه سجاد - پیگیری صدور دانشنامه

و در صورتیکه ورودی بعد از سال 1390 می باشید به هر دو سامانه (سامانه سجاد و سامانه هم آوا )مراجعه فرمائید.

سامانه هم آوا - پیگیری صدور دانشنامه                                     سامانه سجاد - پیگیری صدور دانشنامه

*** بعد از مراجعه به سایت های ذکر شده در صورت آماده بودن اصل دانشنامه با مدارک ذیل به واحد استانی مراجعه نمائید.

  1. اصل گواهی موقت
  2. کارت ملی
  3. کارت پایان خدمت (برای آقایان)
  4. یک عدد تمبر 1000 تومانی قابل تهیه از کلیه شعب بانک ملی
  5. دوقطعه عکس 3*4 زمینه سفید غیر اسکن

 

*** چنانچه مدرک اصل دانشنامه در دو سامانه ذکر شده آماده نبود با مدارک ذیل به واحد استانی مراجعه نمائید.

1. کپی از گواهینامه موقت

2. یک قطعه عکس 3*4 زمینه سفید غیر اسکن

آدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان تهران:

  تهران ، میدان توحید، خیابان پرچم، شماره 5، دانشگاه علمی کاربردی واحد استان تهران غرب