روال فارغ التحصیلی

دانشجویانی که دروس مصوب خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشند، در صورت احراز شرایط ذیل می توانند مراحل صدورگواهی موقت خود را پیگیری نمایند.Download Vector book ope n up

 

1-کامل بودن نمرات

2-کامل بودن پرونده شامل

الف) اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی

ب) اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی 

ج) تاییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تائیدیه مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی 

د) کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت 

ه) 6 قطعه عکس 3*4

3- ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و پرداخت هزینه صدور دانشنامه و اطلاع رسانی به کارشناس فارغ التحصیلان

4- تسویه حساب مالی ( بابت پرداخت های 85% و 15% )

 

ورود به سامانه هم آوا