امکان برگزاری کلاسهای عملی بصورت حضوری

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه اخیر ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، امکان برگزاری برخی دروس عملی بصورت حضوری وجود دارد منتظر اطلاعیه های بعدی مرکز باشید