.
شنبه 7 اسفند 1395.
امروز

 

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

کار آموزی

شرح وظایف دانشجویان کارآموزی

مراحل و شرح كامل وظايف دانشجويان كارآموزي

1-      اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام

2-      جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

· در انتخاب محل كارآموزي دقت نماييد زيرا فرم معرفي نامه براي هر دانشجو فقط يك بار صادر مي گردد

· لازم بذکر است کليه فعاليت هاي اجرايي در زمان کارآموزي بايد مرتبط با رشته باشد.

3-      اخذ فرم شماره  (درخواست معرفي نامه به محل كارآموزي) و شماره  ( تعهدنامه كارآموزي) از وب سايت مركز به آدرس www.uast32.ir ، بخش كارآموزي ، تكميل و تحويل آن به آموزش

4-      دريافت معرفي نامه دانشجو از آموزش

5-      اخذ فرمهاي شماره  (فرم گزارش كار هفتگي)، شماره (فرم گزارش كار ماهانه) و فرم شماره  (گزارش ماهانه سرپرست كارآموزي) از وب سايت مركز و تكميل فرمهاي شماره  و  بصورت هفتگي و ماهانه توسط كارآموز و تاييد سرپرست كارآموزي و تحويل به آموزش و نيز تكميل فرم شماره  بصورت ماهانه توسط سرپرست كارآموزي و ارائه آن به صورت محرمانه به آموزش

6-      آغاز فعاليت در محل كارآموزي براساس برنامه تعيين شده

مدت کارآموزي : 240 ساعت

تاريخ شروع : حداکثر 15 روز پس از شروع ترم

تاريخ پايان : حداکثر تا پايان امتحانات پودمان جاري

7-      تنظيم گزارش كارآموزي براساس فعاليت انجام شده طبق الگو و نحوه نگارش مصوب

8-      تاخير در انجام وظايف و تحويل فرمهاي مربوط - موجب كسر نمره ، حذف و در مواردي مي تواند مردودي اين درس را موجب شود.

جهت دريافت :

فرم گزارش کار هفتگي

فرم گزارش کار ماهانه

گزارش بازديد نماينده مرکز از محل کارآموزي

گزارش ماهيانه سرپرست کارآموزي

ارزيابي نهايي کارآموزي

فرم درخواست معرفي نامه

تعهد نامه کارآموزي

و نحوه نگارش گزارش پايان نامه

Copyright © (1389 - 95) Uast32.ir | By : MeYsAm

| براي استفاده هرچه بهتر از سايت پيشنهاد ما به شما استفاده از مرورگر است . |